Про журнал

ЗАСНОВНИКИ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

РІК ЗАСНУВАННЯ: 2011

ПРОБЛЕМАТИКА: актуальні теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; психодіагностика особистості; клініко-біологічні аспекти особистісних розладів; особистісно орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування.

ISSN (Print) 2226-4078

ISSN (Online) 2410-3527

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: КВ №23463-13303ПР від 2.07.2018 р.

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ДАК УКРАЇНИ: Наказ Міністерства освіти і науки України № 455 від 15.04.2014 р.

ДАТА ВКЛЮЧЕННЯ (ВНЕСЕННЯ ЗМІН), КАТЕГОРІЯ Наказ від 17.03.2020 № 409 Категорія «Б»

ГАЛУЗЬ НАУКИ: Психологічні спеціальності – 053

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: двічі на рік

МОВА ВИДАННЯ: українська, англійська, польська, німецька

Видання індексується в Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Bible, Open Academic Journals Index (OAJI), OpenAIRE

Поточний номер

№ 1 (2024)
Опубліковано: 2024-02-23

Весь випуск

КЛІНІКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНИХ РОЗЛАДІВ

Переглянути всі випуски