ВЗІРЕЦЬ ЗДОРОВОЇ МОЛОДІ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • N. Buniak

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2024.1.298770

Ключові слова:

молодь, здоров’я, поняття здоров’я, медичне здоров’я, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, душевне здоров’я, соціальне здоров’я, норма, патологія

Анотація

Дефініція поняття здоров’я, проблема надання йому викінченості – одна з опорних для роду людського, яка існувала, існує й існуватиме, на наш погляд, завжди. Саме через те, завжди буде потреба перегляду питання взірця здорової особистості сьогодення, бо повноцінно насолоджуватись життям можливо лише за умови цілковитого здоров’я.

Автор статті наголошує, що відтворити геть усі, відомі науковцям на сьогодні, визначення поняття здоров’я є вельми непросто, тому їх згруповано, визначено думки (погляди чи підходи), що є підставою для трактування терміну  та вказана відмінність у їхньому змісті.

У статті означено складові медичної, фізичної, психічної, соціальної, душевної компонент у структурі стану здоров’я особистості.

На думку автора публікації, здоровою може вважатися та особистість, у якої немає недуг, хворобливого стану чи хворобливих змін та фізичних вад, яка розвинена гармонійно фізично та розумово, добре адаптована до фізичного та соціального довкілля, цілком реалізує свої фізичні та розумові здібності, здатна призвичаюватися до змін лише тоді, коли вони не виступають за межі норми, і робить свій внесок, сумірний із здібностями, у добробут громади.

Автор вказує: те, яка саме із складових узагальненого нами поняття здоров’я відіграє основоположну роль, а яка неголовну, залежить від кожної окремої особистості, адже лише людина відповідальна за власне здоров’я, спосіб життя, добробут, лад чи плутанину у душі попри те, зазначає, що нині спостерігаємо стійкий нахил щодо погіршення стану здоров’я, тому слід більше зважати на медичну компоненту у структурі стану здоров’я молодої особистості, що здобуває вищу освіту.

Посилання

Buniak, N. A. (2023). Psykhichne zdorovia molodi Ukrainy: realii suchasnosti [Mental health of Ukraine youth: modern realities] Rozvytok profesiinoi maisternosti pedahoha v umovakh novoi sotsiokulturnoi realnosti. In Rozvytok profesiinoi maisternosti pedahoha v umovakh novoi sotsiokulturnoi realnosti [Development of the teacher’s professional skills in the conditions of the new socio-cultural reality]: VI mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 41-42). Ternopil: TOKIPPO [in Ukrainian].

Buniak, N. A. (2022). Psykholohichna ekspertyza inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha: teoretychnyi analiz [Psychological expert examination of inclusive educational environment: theoretical analysis]. Psykholohiia i osobystist [Psychology and personality], 1 (21), 9-20 [in Ukrainian].

Firsova, O. Yu. (2010). Vplyv stanu psykhichnoho zdorovia studentiv u period navchannia u VNZ na realizatsiiu yikh osobystosti [Influence of the state of students’ psychic health during their studies at higher school on personal realization]. Nauka i osvita [Science and education], 3, 131-137 [in Ukrainian].

Harkusha, S. V. (2013). Kharakterystyka stanu zdorovia suchasnoi uchnivskoi ta studentskoi molodi v Ukraini [Characteristics of modern health pupils and students in Ukraine] Visnyk ChNPU [Bulletin of the T.G. Shevchenko national university “Chernihiv Collegium”],107, 92-95 [in Ukrainian].

Kotsan, I. Ya., Lozhkin, H. V., & Mushkevych, M. I. (2011). Psykholohiia zdorovia liudyny [Psychology of human health]: navch. posib. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].

Savchuk, P., Bakiko, I., Kovalchuk, V., & Savchuk, S. (2018). Zdorovia ta zdorovyi sposib zhyttia liudyny: pohliady, dumky, vysnovky [Health and healthy lifestyle: views, thoughts, relevance of research, topic]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical education, sports and health culture in modern society], 1 (41), 11-17 [in Ukrainian].

Sydorchenko, K. M. (2010). Katehoriia «zdorovia»: zahalni poniattia ta metody otsinky u fizychnomu vykhovanni u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [The category of «health»: the main concepts and methods of evaluation in physical education in comprehensive educational establishments]. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu [Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports], 9, 90-92 [in Ukrainian].

Tsymbaliuk, S. (2016). Suchasni pidkhody do kharakterystyky terminu zdorovia [Modern approaches to the characterization of the term «health»]. Fizychne vykhovannia, sport i kultura zdorovia u suchasnomu suspilstvi [Physical education, sports and health culture in modern society: a collection of scientific works of East European Lesya Ukrainka National University], 4 (36), 88-94 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvity» [The Law of Ukraine «About education»] vid 02.07.2023 № 2145-VIII (Status: chynnyi) Stattia 28. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine “About higher education”] vid 28.05.2023 № 1556-VII (Status: chynnyi) Stattia 44. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ