ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕНЬ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОВИХ ЗМІН

Автор(и)

  • N. Pavlyk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2024.1.298773

Ключові слова:

глобальні світові зміни, особистісні ставлення, педагогічні працівники, психологічні механізми розвитку, психологічна адаптація

Анотація

У сучасному світі відбувається низка значних трансформацій (змін клімату, тотальної діджиталізації, глобалізації економіки, збройних конфліктів, війн, перебудови міжнародних відносин тощо). У зв’язку з цим перед педагогами, які відповідальні за особистісний розвиток майбутніх поколінь, постає завдання надання учням світоглядних знань з метою їх конструктивної адаптації до нових світових реалій.

У статті представлено аналіз та узагальнення результатів емпіричного дослідження особистісних ставлень сучасних українських педагогічних працівників до глобалізаційних процесів та світових змін. Автором визначено й представлено оригінальну класифікацію глобальних світових змін, до якої належать екологічні, біологічні, соціальні, демографічні, геополітичні, економічні, технічні та культуральні зміни. Для проведення емпіричного дослідження було використано авторську анкету «Ставлення до світових змін», яка базується на процедурах: ранжування запропонованих глобальних світових змін, самооцінювання рівня власної адаптованості до них, а також містить запитання відкритого типу. Аналіз відповідей респондентів здійснювався на основі підрахунку середньостатистичних значень рангів, відсоткових показників та контент-аналізу відповідей.

Автором представлено результати детального аналізу анкетування, встановлено вікові особливості прояву особистісних ставлень до глобалізаційних процесів у сучасних вчителів. За результатами дослідження, молоді практикуючі вчителі молоді вчителі 25-39 років порівняно з майбутніми й досвідченими педагогами виявляються найбільш активною й креативною частиною педагогічної спільноти. Вивчення особистісних ставлень педагогів надало можливості визначити особливості їх психологічної адаптації до сучасних умов. Найбільш складними до адаптації виявилися соціальні та біологічні зміни.

Контент-частотний аналіз змісту особистісних ставлень педагогів до глобальних світових змін дозволив визначити 8 кластерів чинників (соціальних, політичних, екологічних, діяльнісних, психологічних, світоглядно-культуральних, базово-незалежнмх й духовних), що зумовлюють світові зміни, й відповідні психологічні детермінанти психологічної адаптації до них.

Усвідомлення педагогічними працівниками сутності глобальних світових змін й формування системи зрілих особистісних ставлень до них – є основою розвитку адаптаційних можливостей в період подолання кризи й реформування суспільних відносин у нашій країні.

Посилання

Anamuah-Mensah, J. (2011). Teacher Professional Development in an Era of Global Change: Discourse on Teachers' Identities as an Emerging Area of Teacher Professional development. Secretary,“Africa-Asia University Dialogue for Educational Development” Network Director/Professor, Center for the Study of International Cooperation in Education (CICE) (рр. 50-51). Hiroshima University. Retrieved from https://cice.hiroshima-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/4-3-6.pdf

Astanova, D. (2022). Teacher's responsibility and adaptability. Science and Innovation, 1(6), 79-83.

Halian, I. (2023). Osobystisni predyktory tolerantnosti do nevyznachenosti maibutnikh pedahohiv [Personal predictors of uncertainty tolerance of future teachers]. Insait: psykholohichni vymiry suspilstva [Insight: psychological dimensions of society], 10, 137-155. Retrieved from https://doi.org/10.32999/2663-970X/2023-10-7 [in Ukrainian].

Hlobalni problemy liudstva [Global problems of humanity]. Vikipediia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/Глобальні_проблеми_людства#:~:text=Стабільну%20 версію%20було%20перевірено%2010,язання%20координованої%20співпраці%20всіх%20кр [in Ukrainian].

Korsunskyi, S. (2020). Zovnishnia polityka v epokhu transformatsii [Foreign policy in the era of transformation]. Kyiv: Vіvаt. Retrieved from https://nashformat.ua/products/zovnishnya-polityka-v-epohu-transformatsij.-yak-ne-zalyshytys-na-uzbichchi-istorii-920805 [in Ukrainian].

Nguyen, P. H., & Duong, T. H. Y. (2022). Teachers' Adaptability to General Curriculum Reform. VNU Journal of Science: Education Research, 38(3).

Pavlyk, N. V. (2017). Psykholohiia harmonizatsii kharakteru v yunatskomu vitsi [Psychology of character harmonization in youth]. (D diss.). Kyiv: Natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni M. P. Drahomanova. Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/719693/1/Дисертація%20вся%20PDF.pdf [in Ukrainian].

Pavlyk, N. V. (2023). Dukhovno-psykholohichna spetsyfika pedahohichnoi diialnosti v epokhu hlobalnykh svitovykh zmin [Spiritual and psychological specificity of pedagogical activity in the era of global world changes]. In Proforiientatsiia: stan i perspektyvy rozvytku [Vocational guidance: the state and prospects of development]: zbirnyk materialiv XIII Vseukrainskykh psykholoho-pedahohichnykh chytan, prysviachenykh pamiati doktora pedahohichnykh nauk, profesora Fedoryshyna Borysa Oleksiiovycha. (pp. 60-63). Retrieved from https://lib.iitta.gov.ua/737532

/1/ТЕЗИ%20ФЕДОРИШИНА%20ТЕКСТ%202023.pdf [in Ukrainian].

Rizquha, A. (2023). Women's leadership based on interpersonal ability in building teacher self awareness. Managere: Indonesian Journal of Educational Management, 5(1), 47-57.

Rostami, S., Tavakoli, M., & Amirian, Z. (2023). Adaptation and Validation of a Measure for Evaluating Teacher Adaptability in English Teaching Higher Education. Teaching English as a Second Language Quarterly (Formerly Journal of Teaching Language Skills), 42(3), 79-115.

Žydžiūnaitė, V., & Daugėla, M. (2020). Teacher’s professional self-awareness within the interactions with students in higher education: Temporality and relationality. Acta Paedagogica Vilnensia, 45, 160-174.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ