ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ТА БАТЬКІВСЬКОГО СТАВЛЕННЯ ЗІ СТРАХАМИ ТА ТРИВОЖНІСТЮ ДІТЕЙ

Автор(и)

  • V. Blikhar

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2024.1.298775

Ключові слова:

страх, тривожність, війна, дитячі страхи, молодший шкільний вік, стилі сімейного виховання, батьківське ставлення

Анотація

У статті наведені результати дослідження порівняння стратегій сімейного виховання із ставленням батьків до дітей, порівняння стилів виховання батьків та матерів, порівняння груп дітей з різними рівнями батьківського контролю у час широкомасштабної війни росії в Україні. Зазначено, що у час широкомасштабної війни росії в Україні фокус уваги наукових розвідок дещо зміщений у вектори, що стосуються особливостей переживання травмівних продій різними верствами населення. Однак фокус нашої наукової уваги зосереджений на змінах у сімейній системі у час лихоліть. Метою проведеного нами дослідження було виявити особливості взаємозв’язків стилів сімейного виховання та батьківського ставлення із страхами та тривожністю дітей молодшого шкільного віку у час війни.

Порівняння груп досліджуваних матерів із батьками дало можливість побачити відмінності у стратегіях сімейного виховання. Виявлено, що вищий рівень страху та тривожності спостерігається у дітей, батьки яких мають  високий рівень батьківського контролю. Встановлено, що зростання рівня контролю та ступеня батьківських вимог, які характеризують авторитарний та авторитетний стилі виховання сприяють зростанню дитячої тривожності.

На основі проведеного дослідження були обґрунтовані висновки: загальна дитяча тривожність учнів молодших класів обернено пов’язана із стратегією сімейного виховання, отже зростання рівня контролю та ступеня батьківських вимог (що суб’єктивно зростають у час війни), які характеризують авторитарний та авторитетний стилі виховання сприяють зростанню дитячої тривожності.

 Порівняння груп дітей з різними рівнями контролю виявило відмінності рівня страху і тривожності. Зважаючи на те, що досліджувані батьки виявили протилежно високі показники авторитарного, авторитетного (матері) та індиферентного (батьки) стилів виховання, стверджується, що саме розбіжність у стилях виховання батьків є одним із провідних психологічних чинників тривожності дітей молодшого шкільного віку в час війни.

Це ж підтвердили результати факторного аналізу, які виявили один фактор – контроль і негативне ставлення до невдач дитини (завищені вимоги), а інший фактор – кооперація й емоційне прийняття як запобігання тривожності.

Посилання

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescents competence and substance user. Journal of Early Adolescence, 3, 56-95.

Binnebesel, J., Katolyk, H., & Stulkivska, M. (2022). Dosvid kroskulturnykh doslidzhen strakhu smerti (tanatychnoho strakhu) [Experience of cross-cultural studies of the fear of death (thanatic fear)]. In H. Katolyk (Ed.), Ekzystentsiia strakhu zhyttia i smerti v suchasnykh realiiakh:multymodalni ta multykulturalni aspekty (teoretychnyi ta psykhoterapevtychnyi dosvid) [The existence of the fear of life and death in modern realities: multimodal and multicultural aspects (theoretical and psychotherapeutic experience] (pp. 7-37). Lviv: Missioner [in Ukrainian].

Binnebesel, J., Formella, Z., & Katolyk, H. (2023). Tanatopedagogiczny kontekst wielowymiarowości żałoby. University of bialystok faculty of law. Bialystok Legal Studies. Białostockie Studia Prawnicze, 3 (28), 215-259 [in Polish].

Katolyk H. V. Dytiacha ta yunatska psykhoterapiia: teoriia ta praktyka: monohrafiia [Child and youth psychotherapy: theory and practice: monograph] / za zah. red. H. V. Katolyk. Lviv : Astroliabiia, 2009. 216 s. [in Ukrainian].

Katolyk H. V. Dytiacha ta yunatska psykhoterapiia: teoriia ta praktyka v suchasnykh naukovykh doslidzhenniakh : monohrafiia [Child and youth psychotherapy: theory and practice in modern scientific research: monograph] / za zah.red. H. V. Katolyk. Lviv : Astroliabiia, 2012. 312 s. [in Ukrainian].

Katolyk, H. (Ed.). (2022). Ekzystentsiia strakhu zhyttia i smerti v suchasnykh realiiakh: multymodalni ta multykulturalni aspekty (teoretychnyi ta psykhoterapevtychnyi dosvid) [The existence of the fear of life and death in modern realities: multimodal and multicultural aspects (theoretical and psychotherapeutic experience)]. Lviv: Misioner [in Ukrainian].

Katolyk, N., Binnebesel, J., & Formella, Z. (2018). Doświadczanie penthosu, czyli próba uporządkowania pojęcia lęku tanatycznego. Medycyna paliatywna, 10 (3), 145-149 [in Polish].

Katolyk, H. (2023). Art-terapevtychni tekhniky i praktyky v roboti z kryzovymy kliientamy v chas shyrokomasshtabnoi viiny rosii v Ukraini (doslidzhennia provodylys na pochatku viiny 2022 roku) [Art therapy techniques and practices in working with crisis clients during Russia’s large-scale war in Ukraine (research was conducted at the beginning of the 2022 war)]. In N. Kalky, H. Odyntsovoi (Eds.), Artterapiia i viina: konteksty i praktychnyi dosvid [Art therapy and war: contexts and practical experience] (pp. 8-37). Lviv: LvDUVS. [in Ukrainian].

Katolyk, H. V. (2023a). Ekzystentsiia strakhu zhyttia i smerti v suchasnykh realiiakh [The existence of fear of life and death in modern realities]. In Tsilisnyi pidkhid u psykholohii ta sotsialnii roboti: teoriia ta praktyka [Holistic approach in psychology and social work: theory and practice]: materialy vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (pp. 25-29). Kropyvnytskyi [In Ukrainian].

Skakovska, A. V. (2018). Teoretychni pidkhody do vyvchennia dytiachykh strakhiv [Theoretical approaches to the study of children’s fears]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological sciences], 2, 113-119 [in Ukrainian].

Skakovska, A. V. (2020). Vyvchennia dominantnykh strakhiv u ditei z onkolohichnymy zakhvoriuvanniamy na riznykh stadiiakh likuvannia [Study of dominant fears in children with oncological diseases at different stages of treatment]. Psykholohichni perspektyvy [Psychological perspectives], 36, 189-207 [in Ukrainian].

Skakovska, A. V. (2022). Osoblyvosti ekzystentsiinykh strakhiv u ditei z onkohematolohichnymy zakhvoriuvanniamy [Peculiarities of existential fears in children with oncohematological diseases]. In H. Katolyk (Ed.), Ekzystentsiia strakhu zhyttia i smerti v suchasnykh realiiakh:multymodalni ta multykulturalni aspekty (teoretychnyi ta psykhoterapevtychnyi dosvid) [The existence of the fear of life and death in modern realities: multimodal and multicultural aspects (theoretical and psychotherapeutic experience] (pp. 311-333). Lviv: Misioner [in Ukrainian].

Skliarenko, O. M. (2005). Psykholohichni determinanty ta psykhokorektsiia shkilnykh strakhiv u molodshykh shkoliariv [Psychological determinants and psychocorrection of school fears in younger schoolchildren]. (Extended abstract of PhD diss.). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-23

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ