Редакційний штат

Головний редактор

Vitaliy Bocheliuk, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Національного університету «Запорізька політехніка»

Заступники головних редакторів

Kira Sedykh, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Ivan Titov, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Відповідальний секретар

Vitaliy Lavrinenko, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Редакційна колегія

Мmuhammad Aqeel, lecturer, Department of Psychology, Foundation University, Rawalpindi Campus, Pakistan

Lyubov Spivak, доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Boguslav Stelcer, Ass. Professor, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poland

Serhiy Shandruk, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи, начальник відділу моніторингу якості освіти та методичної роботи, Тернопільський національний економічний університет

Tamara Khomulenko, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г .С. Сковороди

Olena Kovalenko, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені І. А. Зязюна НАПН України

Salvatore Giacomuzzi, Dr., Professor, Free University of Bolzano, Italy

Olena Vlasova, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Oleksandr Kocharian, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Iryna Kryazh, доктор психологічних наук, професор кафедри прикладної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Marat Kuznetzov, доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Volodymyr Morgun, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Juriy Shwalb, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка; завідувач лабораторії екологічної психології, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Liudmyla Shestopalova, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділом медичної психології, Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України

Tetiana Dziuba, кандидат психологічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Olena Polianychko, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спорту та фітнесу, Київський університет імені Бориса Грінченка

Svitlana Kuzikova, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка