Про журнал

Галузь та проблематика

Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно орієнтований підхід у практичній психології та психотерапії; акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування; психодіагностика особистості; клініко-біологічні аспекти особистісних розладів; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.

Процес рецензування

Наукове видання слідує стратегії одностороннього сліпого рецензування статей. Статті пересилаються рецензентам (в тому числі й зовнішнім експертам в тематиці даного дослідження, які мають публікації у відповідних виданнях) для рецензування в світлі провідних тематичних напрямків журналу та відповідно до вимог якості наукових досліджень.

Процес рецензування триває не більше двох тижнів.

Результати рецензування повідомляються авторам.

Рецензії, підписані рецензентом звичайним або цифровим електронним підписом, зберігаються в редакції не менше трьох років.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Науковий психологічний журнал «Психологія і особистість» заснований у травні 2011 року Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка. У період з 2011 по 2019 роки видано 15 чисел журналу, в яких опубліковані праці аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів наук, присвячені широкому колу психологічних проблем у галузі психології особистості.