№ 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теоретико-методологічні проблеми психології особистості

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОТНОСТІ ЯК СУБ’ЄКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАННЯ PDF
O. Pomazova 9-21
АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ОСОБИСТОСТІ PDF
S. Motkov 22-36

Експериментальні та прикладні дослідження

ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ТА ІСТОРИЧНА КОНСТАТНІСТЬ ТРИВОЖНИХ, АГРЕСИВНИХ ТА ЛЕТАЛЬНИХ СЮЖЕТІВ У СНОВИДІННЯХ PDF
L. Perevyazko 37-50
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-СМИСЛОВІ ПЕРЕДУМОВИ СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОЇ ЗОВНІШНОСТІ ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ PDF
N. Danilenko 51-64
ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ ТА РОЛІ ЗНАЧУЩОЇ ОСОБИ ЯК ОПОСЕРЕДКОВУЮЧИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА СТИЛЬ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
D. Miseng 65-91
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ РІЗНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ PDF
T. Yanovska 92-103
СПЕЦИФІКА ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМ ЦІННІСНИМ ПРОФІЛЕМ PDF
M. Reva 104-115
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ PDF
I. Todorova 116-131
ТИПОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТРАЄКТОРІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Ya. Sukhenko 132-147
ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІЗНОГО РІВНЯ ОСВІТИ PDF
L. Peretiatko, N. Yudina 148-164
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПЕДАГОГІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ І УСТАНОВОК: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
O. Davydova 165-184

Особистісно орієнтований підхід у практичній психології

ВЕЛИКА ПСИХОАНАЛІТИЧНА ГРУПА ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ ПСИХОСОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ PDF
O. Filts, K. Sedykh, N. Turetska 185-202
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І НАЦІЯ: ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА Я-КОНЦЕПЦІЮ СУЧАСНИКА (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИХ КЕЙСІВ) PDF
H. Katolyk, Z. Kisil 203-224
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
S. Uvarova 225-243

Клініко-біологічні аспекти особистісних розладів

МЕНТАЛЬНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ ЖИТТЄВОГО УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ PDF
V. Pomohaibo, O. Berezan, A. Petrushov 244-256
ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ PDF
V. Pomohaibo, N. Karapuzova 257-272

Дискусії та обговорення

ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ PDF
O. Bayer, N. Moroz 273-284