№ 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Теоретико-методологічні проблеми психології особистості

Методологічні принципи постнекласичної психології PDF
I. Titov 9-40
Турбулентність мислення в структурі інформаційно-психологічної безпеки особистості PDF
O. Panchenko 41-59
Сучасні вектори дослідження емоційного інтелекту особистості PDF
Ye. Karpenko 60-72
Процеси несвідомого людини як фактор формування навколишнього світу та соціальних взаємодій PDF
N. Shylina 73-85

Експериментальні та прикладні дослідження

Типи індивідуального еротичного коду у чоловіків PDF
K. Sedykh, T. Zozul 86-100
Особливості ціннісних орієнтацій студентів коледжів технічного профілю PDF
Yu. Verbova 101-110
Дослідження проявів адаптованості в системі соціальних контактів дітей-переселенців PDF
T. Zozul 111-120
Особливості впливу міжособистісної взаємодії в неформальних об’єднаннях на розвиток ціннісно-смислової свідомості підлітків PDF
V. Lavrinenko 121-145
Особливості професійної спрямованості студентів-психологів з різним рівнем саморегуляції PDF
T. Titova 146-157
Аналіз проблеми особистісних конструктів при білінгвізмі PDF
L. Peretiatko, M. Teslenko 158-170
До проблеми визначення сутності тілесного інтелекту особистості PDF
O. Siliytina 171-181

Особистісно орієнтований підхід у практичній психології

SYSTEMIC APPROACHES REGARDING THE DEVELOPMENT OF PERSONIFIED «NEW LEARNING» PDF (English)
S. Giacomuzzi, K. Garber, S. Velasquez-Montiel, O. Ausserer 182-191

Психологія економічної поведінки особистості

Економічна поведінка і прийняття рішення: Case Study PDF
T. Kononovich, T. Nepokupna, K. Mіаsoid 192-210
Теоретичні підходи до обгрунтування психологічної структури особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності PDF
I. Lantukh 211-225

Акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування

Інтерсуб’єктна взаємодія в ігрових ситуаціях PDF
M. Nakonechna, M. Papucha 226-240

Клініко-біологічні аспекти особистісних розладів

Шизофренія: пошуки генетичних факторів ризику PDF
V. Pomohaibo, O. Berezan, A. Petrushov 241-252

Дискусії та обговорення

DEVELOPMENT AND APPLICATION OF SYSTEMIC FAMILY THERAPY - AN ASSESSMENT OF THE SITUATION IN THE EXPIRING SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY AND THE CHALLENGE OF A GENDER-SENSITIVE NEW ORIENTATION PDF (English)
S. Velasquez-Montiel 253-263