Теоретичні підходи до обгрунтування психологічної структури особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності

Автор(и)

  • I. Lantukh

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2019.1.164018

Ключові слова:

суб’єкт підприємницької діяльності, психологічна структура, особистісна надійність, концептуальні підходи, професіоналізм підприємця

Анотація

У статті розглядаються питання теоретико-методологічного обґрунтування дослідження психологічної структури особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності. Описано ряд теоретичних особливостей дослідження надійності підприємців. Наведені та описані концептуальні підходи, які поглиблюють поняття особистісної надійності та розширюють знання про психологічну структуру суб’єктів підприємницької діяльності. Розвиток і формування особистісної надійності підприємців у професійній діяльності повинні розглядатись у наступних напрямках – діяльність, надійність та спільність. Так, професійна діяльність підприємців – інтерсуб’єктивна; професійна надійність ґрунтується на позитивному самовизначенні у взаємодії, а професійна спільність обумовлена включенням підприємців у колективну діяльність.

Посилання

Azhazha, M.A. (2010). Socialno-psihologichnij portret majbutnogo menedzhera socialnoyi sluzhbi [Socio-psychological portrait of the future manager of social service]. [Gumanitarnij visnik] [HPA: Humanitarian Herald], 42, 236-246 [in Ukrainian].

Ball, G. (2008). Oriyentiri suchasnogo gumanizmu (v suspilnij, osvitnij, psihologichnij sferah: monografIya) [Landmarks of modern humanism (in the social, educational, psychological areas] Zhitomir: Ruta; Volin [in Ukrainian].

Bandurka, A.M. (1998). Psihologiya upravleniya: monografIya [Psychology of Management: Monograph] Kharkiv.: Un-t vnut. Del [in Russian].

Barko, V.I. (2007). Profesiografichniy opis osnovnih vidiv diyalnosti v organah vnutrishnih sprav Ukrayini: monografiya. [Professional description of the main types of activity in the internal affairs bodies of Ukraine: monograph.] Kiyiv [in Ukrainian].

Vasilets, N.M. (2012). Dovira yak pidgruntya tolerantnosti u psihologo- pedagogIchniy vzaemodiyi. [Trust as the basis of tolerance in psychological and pedagogical interaction] Lviv [in Ukrainian].

Zeer, E.F. (2000). Psihologiya lichnostno-orientirovannogo professionalnogo obrazovaniya [Psychology of personal-oriented vocational education]. Ekaterinburg: Ural [in Russian].

Karamushka, L.M. (2011). Motivatsiya pidpriemnitskoyi diyalnosti: monografiya. [Motivation for entrepreneurship: monograph.] Lviv: Spolom [in Ukrainian].

Kisil, Z.R. (2007). Psihologichna nadiynist profesionala yak faktor protidiyi deformatsiyi.[Psychological reliability of a professional as a factor of deformation resistance] Universitetski naukovi zapiski [in Ukrainian].

Klimov, E.A. (2003). Psihologiya professionala: izbrannyie psihologicheskie trudyi. [Professional Psychology: Selected Psychological Works] Moscow [in Russian].

Kobets, O.V. (2005). Etaloni pravosvidomosti yak psihologIchniy mehanizm samoregulyatsiyi sotsialnoyi otsinki osobistosti profesionala [Standards of legal consciousness as a psychological mechanism of self-regulation of social assessment of a professional's personality.] Harkiv: HNPU [in Ukrainian].

Kononets, M.O. (2013). Psihologiya profesiynoyi moralnosti pidpriemtsiv: teoriya ta suchasna praktika: monografiya. [Psychology of Professional Morality of Entrepreneurs: Theory and Modern Practice: Monograph.] Kyiv : Omega–L [in Ukrainian].

Kotik, I. (2009). Sotsiokulturni korelyati osobistisnoyi nadiynosti. Aktualni problemi ekonomichnogo rozvitku Ukrayini v umovah globalizatsiyi. [Socio-cultural correlations of personal reliability. Actual problems of economic development of Ukraine in the conditions of globalization.] Vinnitsya: VTEI KNTEU [in Ukrainian].

Krivolapchuk, V.A. (2013). Kontseptualnyie podhodyi k razrabotke programmyi formirovaniya professionalnoy psihologicheskoy nadyozhnosti sotrudnikov kriminalnoy militsii MVD Ukrainyi.[Conceptual approaches to the development of a program for the formation of professional psychological reliability of employees of the criminal militia of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.] Psihopedagogika v pravoohranitelnyih organah [in Ukrainian].

Lefterov, V.O. (2008). Psihologichni treningovi tehnologiyi v organah vnutrishnih sprav: monografiya. [Psychological training technologies in internal affairs bodies: monograph] Donetsk: DKM [in Ukrainian].

Maleev, D.V. (2016). Psihologichni chinniki rozvitku profesiynoyi nadiynosti pratsivnikiv pidrozdiliv preventivnoyi diyalnosti natsionalnoyi politsiyi Ukrayini: avtoref. dis.[ Psychological factors of development of professional reliability of employees of units of preventive activity of the National Police of Ukraine: author's abstract. dis] Harkiv [in Ukrainian].

Mitina, L.M. (2008). Psihologiya konkurentosposobnoy lichnosti: monografiya.[ Psychology of Competitive Personality: Monograph.] Moscow [in Russian].

Panchuk, M.T. (2017). Tsinnisni orientatsiyi yak sistemoutvoryuyuchiy faktor sotsialno aktivnoyi pozitsiyi maybutnogo fahivtsya. [Valuable orientations as a system-forming factor of a socially active position of a future specialist.] Problemi suchasnoyi psihologiyi [in Ukrainian].

Tolochek, V.A. (1998). Stili professionalnoy deyatelnosti v usloviyah vzaimodeystviya sub'ektov: avtoref. dis.[ Styles of professional activity in the conditions of interaction of subjects: author's abstract. dis] Moscow [in Russian].

Shadrikov, V.D. (1982). Problemyi sistemogeneza professionalnoy deyatelnosti: monografIya. [Problems of systematization of professional activity: monograph]. Moscow: Nauka [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГIЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ