№ 1 (2020)

DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

ВИХОВАННЯ НАЙМОЛОДШИХ ДІТЕЙ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ, КУЛЬТУРНИХ ТА ОСВІТНІХ ЗМІН PDF
T. Tkach 9-20

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ ЯК ІМПЛІЦИТНИЙ ВИХІД ІЗ КРИЗ РОЗВИТКУ ДОРОСЛОГО ВІКУ PDF
V. Bochelyuk, M. Panov 21-42
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
O. Snevyakov, O. Babatenko, I. Shramko 43-55
ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ ДІТЕЙ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ PDF
T. Zozul 56-70
СТРУКТУРНІ ТА ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
V. Lavrinenko 71-93
ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
S. Mychailiv 94-108
ДИНАМІКА ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ УВ’ЯЗНЕНИХ ВИПРАВНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОТЯГОМ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ PDF
L. Peretiatko, N. Yudina 109-121
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТІЛЕСНОГО Я З КОПІНГ-МЕХАНІЗМАМИ PDF
D. Turkova 122-131
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МАРКЕРИ МАКІАВЕЛЛІСТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ PDF
A. Yatsiuk, R. Kalincheva 132-144

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

ФЕНОМЕН СПІВЗАЛЕЖНОСТІ В ТЕОРІЇ СІМЕЙНИХ СИСТЕМ М. БОУЕНА PDF
M. Milushyna 145-157

АКМЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ PDF
Yu. Kaliuzhna 158-168
СТРУКТУРА РЕФЛЕКСИВНИХ ПРОЦЕСІВ УВЧИТЕЛІВ З РІЗНОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ІДЕНТИЧНІСТЮ PDF
O. Myroshnyk 169-184
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
N. Metelska, K. Sedykh 185-197
ОСОБИСТІСНЕ І ПРОФЕСІЙНЕ В СТРУКТУРІ СВІДОМОСТІ КОРЕКЦІЙНОГО ПЕДАГОГА PDF
M. Omelchenko 198-211

КЛІНІКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНИХ РОЗЛАДІВ

ГЕНЕТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ PDF
V. Pomohaibo, O. Berezan, A. Petrushov 112-223