ПСИХОГЕНЕТИЧНІ ТА ПСИХОПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕХОДУ ОСОБИСТОСТІ ВІД ОБДАРОВАНОСТІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМАТИЧНУ ПРАЦЮ ТА ПРОФЕСІЙНУ МАЙСТЕРНІСТЬ ДО ТАЛАНТУ І ГЕНІАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • V. Rybalka

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239987

Ключові слова:

обдарованість, талант та геніальність особистості, систематична праця, професійна майстерність, імпресінг, ідея-фікс, ампліфікація, стратегії і тактики цілепокладання, справа життя, афектація успіху, цивілізаційний процес

Анотація

У статті висвітлюються психогенетичні та психопедагогічні засади переходу обдарованості до таланту і геніальності особистості, зокрема інтенсивна систематична праця та професійна майстерність, а також такі особливі явища творчої діяльності особистості, як імпресінг, ідея-фікс, ампліфікація, стратегізація і тактична диференціація цілеутворення, її результативне здійснення як справи життя, афектація успіху. Ці психогенетичні та психопедагогічні засади забезпечують включення людини у цивілізаційний процес розвитку людства та особистості як суб’єкту цього процесу.

Посилання

Aleksandrov A. A. Psikhogenetika [Psychogenetics]: Ucheb. posobiye. S.-Pb: Piter, 2010. 192 s. [In Russian].

Berdyshev H. D., Kryvoruchko I. F. Medychna henetyka [Medical genetics]: Navch. posibnyk. K.: Vyshcha shkola, 1993. 143 s. [In Russian].

Bibler V.S. (Pod obshch. red). Shkola dialoga kul'tur: Idei. Opyt. Problemy [School of Dialogue of Cultures: Ideas. Experience. Problems]. Kemerovo: «ALEF» Gumanitarnyy Tsentr, 1993. 416 s. [In Russian].

Efroimson V. P. Pedagogicheskaya genetika [Pedagogical genetics]. Moskva: Taydeks Ko, 2003. 240 s. [In Russian].

Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education] / holov. red. V. H. Kremenʹ. Kyyiv: Akad. ped. nauk Ukrayiny; Yurinkom Inter, 2008. 1040 s. [In Ukrainian].

Kul'chitskaya Ye. I., Molyako V. A. Siren' odarennosti v sadu tvorchestva [Lilacs of giftedness in the garden of creativity]. Zhitomir: Vid-vo ZHDU imeni Ivana Franko, 2008. 316 s. [Іn Russian].

Maksymenko S. D. Heneza zdiysnennya osobystosti [Genesis of personality realization]. Kyyiv: Vydavnytstvo TOV «KMM», 2006. 240 s. [Іn Ukrainian].

Malykh S. B. Psikhogenetika: teoriya, metodologiya, eksperiment [Psychogenetics: theory, methodology, experiment]. Moskva: Epidavr, 2004. 416 s. [Іn Russian].

Morgun V. F. Druhyy i tretiy viky lyudyny u konteksti periodyzatsiyi bahatovymirnoho rozvytku osobystosti [The second and third ages of man in the context of periodization of multidimensional personality development]. Dzyuba T. M., Kovalenko O. H. Psykholohiya doroslosti z osnovamy herontopsykholohiyi [Psychology of adulthood with the basics of gerontopsychology]. Navch. posib. / red., avt. peredmovy i dodatku V. F. Morgun. K.: VD «Slovo», 2013. S. 260-263. [Іn Ukrainian].

Morgun V. F. Inobuttya osobystosti pislya smerti ta aprobatsiya metodyky sotsiometrychnoho kontent-analizu stavlennya nashchadkiv do vydatnoho diyacha [Тhe otherness of the individual after death and testing the method of sociometric content analysis of the attitude of descendants to a prominent figure]. Psykholohiya i osobystistʹ [Psychology and personality]. K.-Poltava, 2018. № 2. S. 208-226. [Іn Ukrainian].

Muzyka O. L. Yak rozvyvaty obdarovanistʹ i chy mozhna yiyi vtratyty? [How to develop giftedness and whether it is possible to lose it?]. Obdarovana dytyna [Gifted child]. K., 2006. № 3. S. 11-16. [Іn Ukrainian].

Pomytkin E. O. Psykholohiya dukhovnoho rozvytku osobystosti [Psychology of spiritual development of personality]: Monohrafiya. Kyyiv: Nash chas, 2007. 280 s. [Іn Ukrainian].

Rybalka V. V. Metodolohichni problemy naukovoyi psykholohiyi [Methodological problems of scientific psychology]: Posibnyk. Kyyiv: Talkom, 2017. 245 s. [Іn Ukrainian].

Rybalka V. V. Psikhologiya razvitiya tvorcheski odarennoy lichnosti [Psychology of the development of a creatively gifted personality]: Nauch.-metod. posob. Kiyev: OOO «Informatsionnyye sistemy», 2011. 392 s. [Іn Russian].

Rybalka V. V. Teorii lichnosti v otechestvennoy filosofii, psikhologii i pedagogike [Theories of personality in domestic philosophy, psychology and pedagogy]: Posobiye. Zhitomir: Izd-vo ZHDU imeni Ivana Franko, 2015. 872 s. [Іn Russian].

Titov I. H. Rozvytok tvorchoyi uyavy molodshykh shkolyariv yak komponent stanovlennya yikhnʹoyi sub’yektnosti [Development of creative imagination of junior schoolchildren as a component of formation of their subjectivity]. PhD Thesis. Kyiv, 2007. 223 p. [Іn Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

АКМЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ