ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ, ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ КРИЗУ ФАХОВОЇ ГОТОВНОСТІ

Автор(и)

  • M. Hutyrya
  • M. Kononova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239959

Ключові слова:

самоактуалізація особистості, професійна самоактуалізація, криза фахової готовності, криза фахового навчання, професійний розвиток, студенти-психологи

Анотація

Статтю присвячено проблемі особливостей професійної самоактуалізації студентів-психологів, які переживають кризу фахової готовності. Розглянуто визначення терміну самоактуалізація та професійна самоактуалізація у наукових працях вітчизняних, російських та зарубіжних вчених. Зокрема, визначено професійну самоактуалізацію як складний багаторівневий феномен, процес направленої активності на прогрес у власному професійному розвитку, що зумовлений розкриттям власного професійного потенціалу. Висвітлено три підходи до вивчення самоактуалізації у професійній сфері: суб’єктно-діяльнісний, де професійна діяльність є головним підґрунтям для самоактуалізації особистості, через складнощі та внутрішні суперечності; особистісно-розвиваючий, де професійна самоактуалізація приводить до результату глибинних внутрішніх змін і формує і професійної зрілості; акмеологічний, в якому професійна само актуалізація – це досягнення найвищого рівня професіоналізму, професійної та особистісної зрілості (“акме”). Проаналізовано поняття кризи фахової готовності та особливості проживання кризи студентами психологами. Зазначено, що рівень переживань кризи фахової готовності є найбільш інтенсивним серед інших нормативних криз фахового навчання. Висвітлено особливості розгортання кризи: суперечливість між усвідомленням початку професійної діяльності та водночас недостатньою готовністю. Визначено внутрішньо-особистісний конфлікт між мотиваціями навчання та професійною мотивацією. Розглянуто ряд особливостей професійної самоактуалізації студентів-психологів та їх взаємозв'язок з проживанням кризи фахової готовності.

Посилання

Abul'hanova-Slavskaja, K. A. (1991). Strategija zhizni [The strategy of life]. Moskva: Mysl' [in Russian].

Anan'ev, B.G. (1980). Izbrannye psihologicheskie trudy [Selected psychological works]. T.1. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Maslou, A. (1999). Motivacija i lichnost' [Motivation and personality]. SPb. : Evrazija [in Russian].

Mosiichuk, V. V. Normatyvna kryza fakhovoi hotovnosti: psykholohichni osoblyvosti perezhyvannia [Normative crisis of the professional preparedness: psychological features of the feeling]. Zbirnyk naukovykh prats K-PNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka NAPN Ukrainy. 2014. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/view/158931/158179 [in Ukrainian].

Rodzhers, K. (1997). Klientcentrirovannaja terapija [Client-centered psychotherapy]. Moskva: Refl-buk [in Russian].

RutynaYu. V. (2016). Profesiina samoaktualizatsiya osobystosti [Professional self-actualization of the individual]. Actualni problemy psyholohii [Topical problems of psychology], 45, 66-71[in Ukrainian].

Stoliarchuk, O. A. (2011). Formuvannia konstruktyvnoii stratehii perezhyvannia krysy fahovoi hotovnosti maibutnimy vchyteliamy [Formation of a constructive strategy for experiencing a crisis of professional readiness by future teachers]. Sbirnyk nauk. Prats, 6 [in Ukrainian].

Stoliarchuk, O. A. (2020). Rol’ osobystisnoho potentsialu v perezhivanni studentamy krys profesiinoho navchannia [The role of personal potential in students' experience of professional studying crises]. Sbirnyk statei VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii “Aktualni problemy praktychnoi psyholohii”. Retrieved from https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/1174/1/O_Stolyarchuk_POTP_2_IPSP.pdf [in Ukrainian].

Shutko, D. O. (2014). Teoretychni pidhody do vyvchennia problemy profesiinoi samoaktualisatsii osobystosti [Theoretical approaches to the study of the problem of professional self-actualization of the individual]. Problemy suchasnoi psyholohii. Sbirnyk naukovyh prats K-PNU imeni Ivana Ohienka, Instytutu imeni G.S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 24 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-14

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ