Психологічні проблеми студентів на першому році навчання у ВНЗ: причини виникнення та можливості подолання

Автор(и)

  • T. Rohachova

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2016.2.163372

Ключові слова:

студенти, адаптація, вищий навчальний заклад, психологічна готовність, формат відносин у вищій школі

Анотація

Статтю присвячено аналізу питань пристосування студентів-першокурсників до навчання у вищій школі. Актуальність цієї тематики обумовлена важливістю розвитку кожного студента як людини, громадянина та майбутнього фахівця. Характеристика формату студентського життя зроблена у роботі крізь призму психологічних особливостей юнацького віку. Було виявлено низку проблем, що утруднюють адаптацію вчорашнього школяра до навчання у ВНЗ. З’ясовано причини та сутність цих проблем. Виокремлено головну передумову для успішної адаптації – усунення відчуття внутрішнього дискомфорту і блокування можливостей конфлікту студента з середовищем. Це завдання має лежати не тільки у площині інтересів окремого студента, а й втілюватись у політиці ВНЗ. Це відкриває нові перспективи для подальшої розробки окресленої у статті проблематики.

Посилання

Džupková H. Význam spoločenskovedných predmetov na technických univerzitách. Úloha interdisciplinárneho vzdelávania v humanizácii technického prostredia. Bratislava : STU, 2015. S. 24-28.

Hrehová D. Niektoré metodické, odborné a všeobecné problémy akademickej a profesnej adaptácie študentov technickej univerzity. Grant Journal. 2015 V. 3-2. P. 32-36. URL: http://www.grantjournal.com/issue/0302/PDF/0302hrehova.pdf.

Kohlberg L. Moral stages and moralization: the cognitive-developmental approach. Moral development and behavior: theory, research, and social issues. New-York etc., 1976. P. 31-53.

Kyrychuk A., Roháčová T. Analýza problémov pripravenosti študentov prvého ročníka na štúdium na vysokej škole. Podmienky optimálnej školskej pripravenosti. Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2015. S. 79-95.

Maslow A.H. A theory of metamotivation: the biological rooting of the value-life.. Humanistic Psychology. 1967. No. 7. P. 93-127.

Palaščáková D. Analýza problémov v systéme vzdelávania v Slovenskej republike. Problémy a perspektívy adptačného procesu na vysokoškolské štúdium. – Košice : TU, 2014. S. 49-91.

Zahatňanská M., Roháčová T. Hodnotové preferencie adolescentov. Človek v spoločnosti : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice : TU, 2012. S. 213-224.

Osobystisni kryzy studentskoho viku : zb. nauk. st. / vidp. red. T. M. Tytarenko. Lutsk : Vezha, 2001. 110 s.

Erikson E. Identichnost: iunost i krizis. M., 1996. 344 s

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКМЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ