Особливості зв’язку креативності та професійно важливих якостей студентів-менеджерів

Автор(и)

  • A. Moskovchenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2016.2.163367

Ключові слова:

креативність, студенти-менеджери, професійно вагомі якості менеджера, менеджер, продуктивність професійної діяльності менеджерів

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів дослідження зв’язку креативності з іншими професійно вагомими якостями студентів- менеджерів. Зокрема, проаналізовані результати дослідження зв’язку організаторських і комунікативних збірностей, мотивації досягнення, стратегій поведінки у конфлікті, специфіки самооцінки та самоорганізаторських умінь студентів-управлінців з різними рівнями креативності.

Посилання

Anatckaia A.G. Razvitie kreativnosti v sfere primeneniia informatcionnykh tekhnologii pri obuchenii informatike studentov-budushchikh menedzherov : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Omsk, 2013. 24 s.

Volkov I.V. Razvitie lichnykh potentcialov menedzherov v obrazovatelnom prostranstve vysshei shkoly : avtoref. dis. ... kand. psikhol. nauk : 19.00.07. Nizhnii Novgorod, 2012. 25 s.

Savrasov M.V. Psykholohichni osoblyvosti kreatyvnosti studenta vyshchoho navchalnoho zakladu na pochatkovomu etapi profesiinoi pidhotovky. Visnyk KhNPU imeni H.S. Skovorody. Psykholohiia. 2015. V. 52. S. 115-123

Sedykh K.V. Psykholohiia vzaiemodii system: “simia ta osvitni instytutsii” Poltava : Dovkillia-K, 2008. 228 s.

Khartsii O.M. Rozvytok kreatyvnoho potentsialu u maibutnikh menedzheriv orhanizatsii : avtoref. dys. ... kand. psykhol. nauk : 19.00.10. Kyiv, 2008. 22 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКМЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ