Динаміка самоставлення майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Автор(и)

  • K. Kryklia

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2015.2.150981

Ключові слова:

ставлення до себе, професійна підготовка, самоповага, аутосимпатія, самозвинувачення, самоприйняття, самокерівництво, саморозуміння, оцінна підсистема самоставлення, емоційно-ціннісна підсистема самоставлення

Анотація

У статті викладені результати лонгітюдного емпіричного дослідження, що висвітлюють особливості динаміки самоставлення майбутніх практичних психологів під час навчання у виші. Вибірка включала студентів психолого-педагогічного факультету спершу другого, потім третього, четвертого курсів. Встановлено істотне підвищення рівня узагальненого самоставлення студентів від другого до четвертого курсу. Схарактеризовані особливості оцінного та емоційно-ціннісного ставлення до себе майбутніх психологів та їх динаміка у процесі фахової підготовки. Виявлені статистично значимі відмінності розвитку самозвинувачення студентської молоді із оцінним та емоційно-ціннісним типами ставлення до себе. Описані аспекти самоставлення майбутніх фахівців, чутливі до коригувальних впливів.

Номер

Розділ

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРАКТИЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ