КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННІКІВ УПЕРЕДЖЕННЯ

Автор(и)

  • O. Myroshnyk

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2023.2.288295

Ключові слова:

упередження, соціальна установка, стереотипізація, категоризація, соціальна ідентичність

Анотація

Статтю присвячено вивченню феномену упередження, аналізу наукових підходів щодо пояснення його ролі у функціонуванні особистості як суб’єкта життя. Для досягнення мети було застосовано методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, класифікація). За результатами дослідження встановлено, що передумовою формування упереджень є соціальній стереотип, як продукт масової поведінки, що підтримується соціальним середовищем. На відміну від стереотипу в упередженні, як схильності суб’єкта до сприймання, оцінки та відповідних дій щодо соціальних об’єктів або людини на основі прийнятих в групі цінностей, переважають емоційні аспекти ставлення. Серед існуючих підходів щодо пояснення психологічної природи упереджень особливе місце займають теорії соціального научіння, мотиваційно-когнітивна теорія, теорія соціальної ідентичності. За результатами аналізу цих, підходів встановлено, що в основі стереотипізації, як передумови упереджень, знаходяться операції категоризації. Категоризація дозволяє: розрізняти соціальні групи на «свої» та «чужі» групи; формувати власну соціальну ідентичність через усвідомлення належності до своєї соціальної групи та сприймати її як джерело самоповаги; створювати уявлення про себе, спираючись на результатти порівняння своє групи із зовнішніми групами. Категоризація спрощує реальність, проявляється автоматично поза наміром людини. Категоріями поділу груп у суспільстві є існуючи соціальні норми. Вибір групи, що стане мішенню для упереджень у межах певної культури, а також діапазон відповідної поведінки по відношенню до неї залежіть від соціального научіння. Культурні відмінності будуть визначати об’єкт упередження, частоту переживання певного упередження та способи його прояву. Активізація впливу упереджень на поведінку людини виникає в ситуаціях загрози колективної самоповазі.

Посилання

Allport, G. (1954). Nature of Prejudice. Cambridge, MA: Addison-Wesleu.

Altemeyer, B. (1996). The Authoritarian Specter. Cambridge: Harvard University Press.

Beron, R., Birn, D., & Dzhonson, B. (2003). Sotsialna psykholohiia [Social Psychology]. Retrieved from http://ibib.ltd.ua/sotsialnaya-psihologiya.html [in Ukrainian].

Chuiko, O., & Kuravska, N. (2019). Hender i kar’iera [Gender and Career]: navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk: Suprun V.P. [in Ukrainian].

Discrimination / APA Dictionary of Psychology. Retrieved from https://dictionary.apa.org/discrimination.

Dijk, T. A. Van. (1984). Prejudice in Discourse: An Analysis of Ethnic Prejudice in Cognition and Conversation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Duckitt, J., & Fisher, K. (2003). The impact of social threat on worldview and ideological attitudes. Political Psychology, 24.1, 201-202.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. TX: Harcourt. Brace & Janovich.

Humeniuk, L. Y. (2018). Avtorytarna i totalitarna osobystist (psykholohichni kontsepty) [Authoritarian and totalitarian personality (psychological concepts)]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs], 1, 24-32 [in Ukrainian].

Hovorun, T. (Ed.). (2006). Yak navchaty shkoliariv dolaty genderni stereotypy: konspekty zaniat [How to teach schoolchildren to overcome gender stereotypes]: navch.-metod. posibnyk dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv: TOV «Dorado-Druk» [in Ukrainian].

Jackson, L. (2011). The Psychology of Prejudice: FromAttitudes to Social Action. American Psychological Association.

Kostina, T. O. (2020). Uperedzhennia ta stereotypy yak peredumova dlia rozghortannia hendernoi dyskryminatsii [Prejudice and stereotypes as a prerequisite for the development of gender discrimination]. Habytus [Habitus], 16, 145-150 [in Ukrainian].

Martseniuk, T. (2017). Hender dlia vsikh. Vyklyk stereotypam [Gender is for everyone. A challenge to stereotypes]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Nazarenko, O. I., & Nesterenko, O. Ye. (2019). Osoblyvosti verbalnoi aktualizatsii etnichnykh uperedzhen u dyskursi amerykanskykh politykiv-respublikantsiv [Peculiarities of verbal actualization of ethnic prejudices in the discourse of American Republican politicians]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Filolohichni nauky [Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. Philological sciences], 1 (89), 87-90 [in Ukrainian].

Nelson, T. (2005). The Psychology of Prejudice. Allyn & Bacon: Pearson.

Panina, N. (2005). Chynnyky natsionalnoi identychnosti, tolerantnosti, ksenofobii ta antysemityzmu [Factors of national identity, tolerance, xenophobia and anti-Semitism]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing], 4, 26-45 [in Ukrainian].

Pratto, F., & Sidanius, J. (2011). Social Dominance Theory and the Dynamics of Intergroup Relations: Taking Stock and Looking Forward. European Review of Social Psychology, 17 (1), 271-320.

Rokeach, M. (1960). The open and closed mind: investigations into the nature of belief systems and personality systems. New York: Basic Books.

Smit, E. (1994). Natsionalna identychnist [National identity]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Tajfel, H. (1981). Human groups and social categories: Studies in Social Psychology. Cambridge University Press.

Tkalych, M. H. (2015). Psykholohiia hendernoi vzaiemodii personalu orhanizatsii [Psychology of gender interaction of personnel of organizations]. Kyiv; Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Yevtukh, V. (2006). Sotsiolohiia mizhetnichnoho konfliktu: teoretychnyi aspekt [Sociology of interethnic conflict: theoretical aspect]. Politychnyi menedzhment [Political management], 6, 3-17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-09

Номер

Розділ

АКМЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАЦІ ТА СПІЛКУВАННЯ