ВНЕСОК ПСИХОГЕНЕТИКИ В ОСВІТУ

Автор(и)

  • V. Pomohaibo

DOI:

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.2.211929

Ключові слова:

психогенетика, генетика поведінки, шкільна освіта, генотип, навколишнє середовище, персоналізоване навчання, рівні можливості

Анотація

Здійснено огляд книги британських психогенетиків К. Асбурі та Р. Пломіна «Г означає гени: вплив генетики на освіту та досягнення», яка призначена сприяти успіхам у вихованні та навчанні всіх дітей, незалежно від їх здібностей, розвитку, соціального стану, на користь самим дітям, їхнім родинам і суспільству в цілому. У ній представлені результати найновіших численних досліджень із генетики поведінки, які здійснені у різних країнах світу і переконують, що роль генетичних чинників у навчанні та життєвих успіхах людини не абсолютна і що вплив навколишнього середовища має не менше значення, ніж гени. На цій тезі базується ідея персоналізованого навчання та виховання дітей. На основі аналізу результатів досліджень автори книги стверджують, що шкільна освіта повинна бути персоналізованою. Саме персоналізація навчання дасть можливість розвивати здатність мислити, набувати знань та навичок у прийнятному для кожної дитини темпі та напрямку.

Персоналізоване навчання має базуватися на таких засадах: мінімізація базового навчального плану і тестування основних знань, умінь та навичок; максимальне розширення вибору можливостей для учнів у межах обов’язкових базових знань та умінь; заборона вживання ярликів щодо здібностей учнів; індивідуальне навчання кожного учня; навчання дітей досяганню успіху; сприяння рівним можливостям дитини з раннього віку; доступність позашкільних закладів навчання та виховання для всіх дітей; двоетапна програма фізичного виховання; широкий вибір майбутніх життєвих шляхів; навчання майбутніх учителів генетики та прийомам її використання у педагогічній діяльності; масштабність школи за напрямками і рівнями навчання та виховання. Насамкінець автори книги пропонують своє бачення того, як може виглядати школа, діяльність якої базуватиметься на закономірностях генетики поведінки.

Зміст книги К. Асбурі та Р. Пломіна «Г означає гени: вплив генетики на освіту та досягнення» надзвичайно актуальний для справи реформування української освіти, підвищення професійної компетентності вчителів та для удосконалення навчання студентів педагогічних університетів України. Її варто видати українською мовою. Таке видання стане цікавим і корисним посібником для політиків, педагогів та батьків своїми конструктивними рекомендаціями стосовно однієї з найважливіших проблем освіти – як підготовити кожну і всяку дитину до успішного життя у сучасному постійно мінливому світі.

Посилання

Asbury, K., & Plomin, R. (2014). G is for genes: The impact of genetics on education and achievement. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Carpendale, J., & Lewis, Ch. (2006). How Children Develop Social Understanding. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Dweck, C. (2006). Mindset: The new psychology of success. New York: Random House.

Encyclopedia Britannica. 2020. Retrieved from https://www.britannica.com/science/behaviour-genetics.

Haworth, C., Davis, O. S., & Plomin, R. (2013). Twins Early Development Study (TEDS): a genetically sensitive investigation of cognitive and behavioral development from childhood to young adulthood. Twin Research and Human Genetics, 16(1), 117-125.

Howe, Ch. (2010). Peer Groups and Children’s Development. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Nunes, T., & Bryant, P. (1996). Children Doing Mathematics. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Nunes, T., & Bryant, P. (2009). Children’s Reading and Spelling: Beyond the First Steps. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Olweus, D. (1993). Bullying at School. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Tizard, B., & Hughes, M. (2002). Young Children Learning. 2nd ed. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

Wood, D. (1998). How Children Think and Learn. 2nd ed. UK, Chichester: John Wiley & Sons, Inc.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

РЕЦЕНЗІЇ І БІБЛІОГРАФІЯ