DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2020.1.195227

ПРОФЕСІЙНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ ТА ПЕРЕНАВЧАННЯ ЯК ІМПЛІЦИТНИЙ ВИХІД ІЗ КРИЗ РОЗВИТКУ ДОРОСЛОГО ВІКУ

V. Bochelyuk, M. Panov

Анотація


В статті піднято актуальну наукову проблему зміни професійної діяльності у зрілому віці, розпочато її теоретичний аналіз та емпіричне обґрунтування. Динамічність соціального середовища призводить до розширення вікових меж професійного самоздійснення, циклічності та нескінченості цього процесу. Мета роботи – розглянути професійну переорієнтацію як один із способів вирішення криз розвитку дорослого віку. В ході теоретичного аналізу проблеми показано, що професійне самовизначення охоплює весь продуктивний період життєвого шляху. Запропоновано розглядати професійну переорієнтацію в дорослому віці як кризу розвитку: визначальний період життєвого шляху, зумовлений внутрішніми протиріччями і їх суб’єктивною інтерпретацією, що призводить до суттєвої зміни життєвого устрою та структури особистості. Це момент нестійкості, під час якого людина особливо чутлива до відкриття альтернативних шляхів самоздійснення. Він супроводжується кризами самоідентифікації, що передбачають руйнацію наявного Я-образу, перегляд взаємозв’язків в системі «Я і Світ», конструювання нового життєвого сценарію.

Проведене емпіричне дослідження процесів самоідентифікації у студентів, які отримують першу та другу вищу освіту. Використано комплекс асоціативних методик, що вимірюють статус особистісної, професійної та соціальної ідентичності особистості. Виявлено, що для студентів, що здобувають вищу освіту вперше, характерна передчасна ідентичність: наявні уявлення мають запозичений характер, формування взаємовідносин в системі «Я та світ» не проходило кризових етапів та самостійного вибору. Дифузна ідентичність особливо виразна у професійній сфері, що свідчить про відсутність сформованих цілей і переконань. Особи, які отримують другу вищу освіту, переживають кризу особистісного розвитку, специфічними ознаками якої виступають трансформації особистісної та професійної ідентичності. Професійна переорієнтація та початок навчання за новою спеціальністю в найбільшій мірі сприяє соціальній ідентифікації дорослої людини, що переживає кризу розвитку, водночас проблеми особистісної ідентичності загострюються. Складено семантичний простір асоціацій, які розкривають сутнісний зміст кризи самовизначення та шляхів її вирішення: нереалізованість, переоцінка своїх можливостей, активність, проба, мета, компетентність. Перенавчання постає як набуття нового досвіду, шлях до вдосконалення, сповнений проб та помилок.


Ключові слова


криза розвитку; професійна переорієнтація; повторне професійне самовизначення; професійна ідентичність; соціально-професійна мобільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Akhmerov, R. A. (1994). Biograficheskie krizisy lichnosti [Biographical personality crises]. (Extended abstract of PhD dissertation). Moscow: Institut psikhologii RAN [in Russian].

Antsyferova, L. I. (2004). Razvitiye lichnosti i problemy gerontopsikhologii [Personality development and problems of gerontopsychology]. Moscow: Institut psikhologii RAN [in Russian].

Blinova, O. Ye., Zavatska, N. Ye., Karamushka, L. M., & Kashyrina, Ye. V. (2018). Sotsialno-psykholohichni zasady samovyznachennia osobystosti v profesiiakh sotsionomichnoho typu [Social-psychological principles of self-determination of personality in professions of sociological type]. Teoretychni i prykladni problemy psykholohii [Theoretical and Applied Problems of Psychology], 1, 47-60. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_1_7[in Russian].

Boyko, G. V. (2013). Psykholohia perezhyvannia vtraty roboty yak zhyttyevoi podii [Psychology of the experience of loss of work as a life event]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of Modern Psychology], 2, 14-20 [in Ukrainian].

Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovy razvitia professionala [Acmeological Foundations for the Development of a Professional]. Moscow: MPSI; Voronezh: MODEK [in Russian].

Gunger, N. N. (2007). Psikhologicheskie sredstva stanovlenia identichnosti lichnosti v period normativnogo krizisa vzroslosti [Psychological means of the formation of the identity of a person in the period of the normative crisis of adulthood]. (Extended abstract of PhD dissertation). Novosibirsk: Novosibirsk SPU [in Russian].

Hura, N. A. (2018). Pereryvannia kariery: povedinkovyi patern u strukturi profesiynoi mobilnosti osobystosti [The career break: a behavioral pattern in the structure of personal mobility]. Pravnychyi visnyk Universytetu “KROK” [The Legal Bulletin of the University "KROK"], 30, 207-217 [in Ukrainian].

Klimov, E. A. (2010). Psikhologia professionalnogo samoopredelenia [Psychology of Professional Self-Determination]. (4th ed.). Moscow: Academia [in Russian].

Kokun, O. M. (2018). Zahalnoteoretychni uyavlennia shchodo zmistu ta chynnykiv profesiynoho samozdiysnennia fakhivtsiv [General theoretical representations about the content and factors of professional self-realization of specialists]. In O. M. Kokun (Ed.), Psykhofiziolohichne zabezpechennia profesiynoho samozdiysnennia fakhivtsia v umovakh sotsialno-ekonomichnykh peretvoren [Psycho-physiological support of professional self-realization of a specialist in conditions of socio-economic transformations]. (pp. 7-12). Kyiv: G. S. Kostiuk Institute of Psychology, National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Markova, A. K. (1996). Psikhologia professionalizma [Psychology of Professionalism]. Moscow: Mezhdunar. gumanitarnyi fond “Znanie” [in Russian].

Maslow, A. H. (1971). The Farther Reaches of Human Nature. New York: Viking.

Mosiychuk, V. V. (2011). Kryzy profesiynoho stanovlennia yak umova rozhortannya samorealizatsii osobystosti [Crises of professional formation as a prerequisite for the deployment of self-realization of the individual]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of Modern Psychology]: Collection of scholarly papers of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohienko, G. S. Kostiuk Instytute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine (Vol. 14, pp. 531-541) [in Ukrainian].

Pavlov, Yu. O. (2006). Psykholohichna dopomoha bezrobitnym u kryzovomu stani v umovakh profesiynoi perepidhotovky [Psychological help to the unemployed in a crisis condition in conditions of professional retraining]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: In-t pedahohiky i psykholohii [in Ukrainian].

Pyletska, L. S. (2015). Sotsialno-psykholohichni skladovi profesiynoi mobilnosti osobystosti [Social-psychological components of professional mobility of the individual]. Aktualni problemy psykholohii [Current Problems of Psychology], 7 (38), 385-395. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_35 [in Ukrainian].

Rudyuk, O. V. (2012). Normatyvna y nenormatyvna kryzova fenomenolohia profesiohenezu osobystosti [Normative and non-normative crisis phenomenology of the individual’professional development]. Problemy suchasnoyi psykholohiyi [Problems of Modern Psychology]: Collection of scholarly papers of Kamianets-Podilskyi National University named after Ivan Ohienko, G. S. Kostiuk Instytute of Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Higher Educational Institution “Zaporizhia National University” (Vol. 2, pp. 30-36). Zaporizhia: Zaporizhia NU [in Ukrainian].

Sadovnikova, N. O. (2016). Konflikt professionalnogo samoopredelenia i professionalnyi krizis lichnosti kak psikhologicheskie bariery professionalnogo razvitiya [Conflict of professional self-determination and professional personality crisis as psychological barriers to professional development]. Sovremennye issledovania sotsialnykh problem [Modern Research of Social Problems], 10(66), 115-125 [in Russian].

Schneider, L .B., & Khrustaleva, V. V. (2014). Assotsiativnyi test kak osnova konstruirovania metodiki izuchenia sotsialnoi identichnosti [An associative test as the basis for constructing a methodology for studying social identity]. Pedagogika professionalnogo obrazovania [Pedagogy of Vocational Education], 3, 83-96 [in Russian].

Schneider, L. B. (2019). Psikhologia identichnosti [Psychology of Identity]. (2nd ed., rev.). Moscow: Yurait [in Russian].

Seligman, M. (2002). Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. New York: Simon and Schuster.

Sidorenko, Ye. V. (2002). Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods of Mathematical Processing in Psychology]. St. Petersburg: Rech [in Russian].

Simonchuk, O. V. (2000). Mizhprofesiyna mobilnist ta zmina sotsialnoi identychnosti [Interprofessional mobility and change of social identity]. (Extended abstract of PhD dissertation). Kyiv: Instytut sotsiolohii [in Ukrainian].

Super, D. E. (1957). Vocational Development: A Framework of Research. New York.

Surgund, N. (2016). Osobystisnyy vybir u konteksti podolannia kryz profesiynoho rozvytku na osnovi profesiynoi mobilnosti: synerhetychnyi aspect [Personal choice in the context of overcoming professional development crisis based on professional mobility: a synergetic aspect]. Pedahohika i psykholohia profesiynoi osvity [Pedagogy and psychology of vocational education], 4, 109-119 [in Ukrainian].

Tychyna, I. M. (2013). Zmistovi aspekty tsinnisnykh stratehii osobystisnoho samozdiysnennia u protsesi zminy profesii [The content aspects of value strategies of personal self-realization in the process of changing the profession]. Pedahohichna osvita: teoria i praktyka. Pedahohika. Psykholohia [Pedagogical Education: Theory and Practice. Pedagogy. Psychology], 19, 86-91 [in Ukrainian].

Tytarenko, T. M. (2015). Praktyky osobystisnoho zhyttetvorennia: mnozhynnist yak shans [Practices of personal life-formation: plurality as a chance]. Psykholohiya osobystosti [Psychology of Personality], 1(6), 12-20 [in Ukrainian].

Virna, Zh. P. (2014). Profesiinyi prostir osobystosti: vid oznak dystsyplinarnosti do realnosti sub’iektyvnoho modeliuvannia [Professional space of personality: from the signs of discipline to the reality of subjective modeling]. Problemy suchasnoi psykholohii [Problems of modern psychology], 23, 100-111 [in Ukrainian].

Zeer, E. F. (2006). Psikhologiia professionalnogo razvitiia [Psychology of Professional Development]. (2nd ed.). Moscow: Academia [in Russian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.